ჩასახვის დღე:
ორსულობის ვადა:
მშობიარობის ხანგრძლივობა ამ მიმდინარე თარიღზე:
პირველი ტრიმესტრის დასასრული (12 კვირა):
მეორე ტრიმესტრის დასასრული (27 კვირა):
ორსულობის კალენდარი: თითო კვირის პერიოდით