24 საათიანი სერვისი

ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზი : 1505 

მთავრობის ერთიანი ცხელი ხაზი : 144

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი : 112